Cene

Prevodi na

romanske jezike
italijanski, francuski, španski, albanski…
  • Izvorni i prevedeni tekst se mogu razlikovati u broju stranica, u zavisnosti od toga o kojim jezicima je reč. Prevodi na romanske jezike, i na neke germanske, mogu sadržati i do 30% više teksta nego izvorni materijal na srpskom jeziku.

Brzi

prevodi
preko 15 stranica dnevno
  • „Brzi prevodi“ se naplaćuju 20% više od standardnih prevoda, jer podrazumevaju angažovanje većeg broja prevodilaca i dodatnu proveru doslednosti prevoda pre slanja klijentu, radi izbegavanja grešaka usled hitnosti narudžbine.

Prevodi na

druge slovenske jezike
ruski, češki, poljski, makedonski, slovenački...
  • U slučaju prevođenja sa jednog na drugi slovenski jezik, kao i na engleski jezik, odstupanja su najčešće neznatna.
  • Ponuda naše prevodilačke agencije zato podrazumeva najveći broj stranica koji bi prevedeni tekst mogao sadržati, ali se naplata vrši isključivo na osnovu realnog stanja tj. obračuna broja stranica na ciljnom jeziku, s tim da cifra može biti manja, ali nikako veća od one koju smo Vam dostavili u ponudi.
  • Na primer: tekst koji na srpskom sadrži 10 stranica, na francuskom jeziku može sadržati do 13 stranica. Ukoliko se desi da u prevodu bude više od 13 stranica, biće Vam naplaćeno 13, u skladu sa ponudom koju smo Vam dostavili, ali ukoliko se desi da u prevodu bude manje od 13 stranica, biće Vam naplaćeno onoliko koliko ih zaista ima.

Usmeni

prevodi
simultani i konsekutivni
  • Usmeni prevodi i prisustvo sudskog tumača na terenu se naplaćuju po svakom započetom satu rada prevodioca.