Albanski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za albanski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za albanski jezik (izlazak na teren)
h
Lektura i korektura teksta koji je na albanskom jeziku
w
Konsekutivni i simultani prevod
i
Prevod sa albanskog na srpski jezik
i
Prevod sa srpskog na albanski jezik
i
Prevod sa albanskog na drugi strani jezik
i
Prevod sa drugog stranog jezika na albanski jezik
U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija albanskog jezika

Albanski jezik je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa slovenskim i baltičkim jezicima, a smatra se da je u bliskoj vezi sa izumrlim ilirskim jezikom.

 

Albanskim jezikom govori više od 7,5 miliona ljudi koji u Albaniji, Kosovu, Makedoniji, Srbiji , Crnoj Gori i nekim drugim evropskim državama (Italija, Grčka, Njemačka).

 

Albanski jezik ima 2 dijalekta: gege, severno od reke Škumbin, i toske južno. Toske dijalekt je zvanični jezik Albanije. Albanski ima mnoge zajedničke osobine sa drugim jezicima Balkana.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača