Arapski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za arapski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za arapski jezik (izlazak na teren)
h
Lektura i korektura teksta koji je na arapskom jeziku
w
Konsekutivni i simultani prevod
i
Prevod sa arapskog na srpski jezik
i
Prevod sa srpskog na arapski jezik
i
Prevod sa arapskog na drugi strani jezik
i
Prevod sa drugog stranog jezika na arapski jezik
U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija arapskog jezika

Arapski jezik pripada semitskoj grupi jezika zajedno sa aramejskim, hebrejskim, ugaritskim i feničanskim jezikom. Arapskim jezikom se govori od 6. veka nove ere, kada se uspostavljanjem islama na teritoriji Arabijskog poluostrva, sprovela njegova standardizacija.

 

Danas je to jedini zvanični oblik, koji se koristi u pisanju zvaničnih dokumenata i u formalnim prilikama poput nastavnih predavanja ili emisija vesti i on je jedini pisani oblik arapskog jezika koji se nije menjao od 7. veka nove ere, od kada je njime zapisana sveta knjiga islama, Kuran.

 

Standardni arapski jezik je konzervativniji i očuvaniji oblik od ostalih varijeteta koji se koriste u govornoj komunikaciji, te je jezička raslojenost – diglosija izuzetno rasprostranjena u arapskom govornom području.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača