Bugarski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za bugarski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa bugarskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na bugarski jezik

i

Prevod sa bugarskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na bugarski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija bugarskog jezika

Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji procenjuje se na oko 6.8 miliona čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje I manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini I Srbiji.

Bugari su sa hrišćanstvom primili staroslovenski kao književni jezik koji se kasnije razvijao kao srednjobugarski (bugarska redakcija), da bi u doba nacionalnog preporoda (XVIII do XIX vek) formirao savremeni bugarski jezik na narodnoj osnovici.

Pismo je ćirilično, a pravopis praktično etimološki. Reforma jezika je završena nakon II svetskog rata.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača