Danski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za danski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za danski jezik (izlazak na teren)
h
Lektura i korektura teksta koji je na danskom jeziku
w
Konsekutivni i simultani prevod
i
Prevod sa danskog na srpski jezik
i
Prevod sa srpskog na danski jezik
i
Prevod sa danskog na drugi strani jezik
i
Prevod sa drugog stranog jezika na danski jezik
U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija danskog jezika

Danski jezik je germanski jezik koji spada u podgrupu skandinavskih jezika.

 

Danski jezik se izdvojio kao poseban skandinavski jezik prevodom Biblije na danski 1550 godine. Usled vikinških Ili danskih invazija, skandinavski je izvršio veliki uticaj na engleski jezik naročito u lokalnim dijalektima Jorkšira.

 

Standardni danski jezik se danas zasniva na govoru Kopenhagena I okoline (Rigsdansk) I ima brojne dijalekte I poddijalekte koje se razlikuju u zavisnosti od različitog socijalnog okruženja I regije.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača