Holandski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za holandski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za holandski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na holandskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa holandskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na holandski jezik

i

Prevod sa holandskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na holandski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija holandskog jezika

Holandski ili nizozemski jezik ubraja se kao nemački jezik u germansku granu indoeuropskih jezika. Nizozemski jezik se većinom koristi u Nizozemskoj, Belgiji te nekim bivšim i sadašnjim nizozemskim kolonijama. Varijanta nizozemskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom.

Nizozemski jezik je jedan od zapadnogermanskih jezika. Nastao je iz donjofranačkog (jedne od grana donjonemačkog) i drugih narječja donjonemačkoga jezika, te se dalje razvijao u “nižim zemljama Franačke”. Govornici donjonemačkih (sjevernonemačkih) narečja i oni koji ih razumeju, u pravilu su sposobni razumeti i nizozemski. Nizozemski jezik stoga se s pravom može opisati kao strani jezik kojeg germanofoni najlakše mogu naučiti.

Često i sami Nizozemci nizozemski jezik nazivaju holandskim, premda je holandsko narečje zapravo tek jedna veća skupina dijalekata nizozemskoga. Nizozemski jezik je maternji jezik oko 23 miliona ljudi u svetu.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača