Hrvatski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za hrvatski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za hrvatski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na hrvatskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa hrvatskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na hrvatski jezik

i

Prevod sa hrvatskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na hrvatski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija hrvatskog jezika

Hrvatski jezik spada među južnoslavenske jezike. S njima pripada široj zajednici slavenskih jezika, a svi zajedno ulaze u indoeuropsku jezičnu porodicu. Hrvatskim jezikom govori oko 5,546.590 ljudi, poglavito Hrvata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

 

Takođe, hrvatski jezik je materinski jezik za Hrvate u drugim zemljama; Sjedinjenim Američkim Državama , Austrija, Srbija , Mađarska, Italija, Crna Gora, Slovačka.

 

Hrvatski jezik je službeni jezik Republike Hrvatske, te jedan od tri službena jezika Bosne i Hercegovine; takođe je jedan od 24 službena jezika Europske unije.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača