Italijanski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za italijanski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na italijanskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa italijanskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na italijanski jezik

i

Prevod sa grčkog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na italijanski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija italijanskog jezika

Italijanski jezik je romanski jezik, koji govori okoli 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Standardni italijanski jezik temelji se na firentinskom narečju. Italijanski jezik se piše latinicom.

Italijanski je službeni jezik u Italiji i San Marinu, te u švicarskim kantonima Ticino i Grigioni. Italijanski je uz latinski drugi službeni jezik u Vatikanu, uz slovenski je služben i u slovenskim primorskim opštinama Koper, Izola i Piran, te se uz hrvatski koristi i u Istri gdje živi italijanska manjina.

Dosta je raširen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, SAD-u i Australiji.Takođe je široko razumljiv i podučavan na Malti, gde je bio jedan od službenih jezika do 1934 godine kad ga je zamenio engleski jezik. Mnogo manje se govori u bivšim afričkim kolonijama Italije, kao što su Somalija, Libija i Eritreja.
Italijanski jezik je peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama (posle engleskog, francuskog, španskog i nemačkog jezika).

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača