Kineski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za kineski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za kineski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na kineskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa kineskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na kineski jezik

i

Prevod sa kineskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na kineski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija kineskog jezika

Kineski jezik se svrstava u grupu sino-tibetanskih jezika, za koje se smatra da potiču iz jednog jezika, proto-sino-tibetanskog.

Za kineski jezik se često govori kako predstavlja jedan jezik, iako regionalne varijacije između različitih dijalekata često svojim opsegom odgovaraju razlikama među posebnim romanskim jezicima.

Računa se da jedna petina svetskog stanovništva govori kineski jezik u jednoj od njegovih formi. Kineski jezik u svojoj standardnoj mandarinskoj formi predstavlja službeni jezik NR Kine, Tajvana, Hong Konga, Macaua, te jedan od službenih jezika u Singapuru i Ujedinjenim narodima.

U ostatku sveta, zbog dominacije dijaspore iz južnih dijelova Kine, najčešći oblik kineskog jezika je kantonski dijalekt, iako se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje mandarinski i drugi oblici min dijalekata.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača