Mađarski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za mađarski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za mađarski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa mađarskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na mađarski jezik

i

Prevod sa mađarskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na mađarski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija mađarskog jezika

Маđarski jezik је jezik koji pripada ugarskoj podgrupi ugro-finskih jezika koji su deo uralskih jezika. Jedini slični jezici su hantijski I mansijski.

Mađarskim jezikom, kao maternjim, koristi se oko 14,5 miliona ljudi od kojih većina žive na teritoriji Republike Mađarske, dok ostali žive u zemljama koje su pripadale Kraljevini Mađarskoj pre Trijanona.

Mađari kao manjinski narod, pa time i mađarski jezik, prisutni su u Rumuniji, Slovačkoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji i Srbiji. U Vojvodini se mađarski jezik nalazi u službenoj upotrebi, te je njegovo poznavanje, u određenim delatnostima, izuzetno značajno.

Po mišljenju mnogih lingvista, mađarski jezik ubraja se u grupu jezika koji su teški za savladavanje, pre svega zbog izuzetno bogatog fonda reči, brojnih sinonima i komplikovane gramatike.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača