Makedonski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za makedonski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za makedonski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na makedonskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa makedonskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na makedonski jezik

i

Prevod sa makedonskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na makedonski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija makedonskog jezika

Makedonski jezik jedan je od slavenskih jezika i službeni jezik Makedonije još od 1945 godine. Makedonski jezik kao maternji jezik govori oko 2 miliona ljudi, poglavito u Makedoniji i nadalje, prema neslužbenim podacima u Albaniji, Bugarskog I Grckoj.

Makedonsko pismo je ćirilica. Makedonska ćirilica je službeno pismo na teritoriji Makedonije. Sastoji se od 31 slova. Makedonsko pismo je sastavljeno temeljeći se na pismima koja su sastavili Krsto Petkov Misirkov i Vuk Karadžić.

Velik broj reči makedonskog jezika je istovetan sa rečima drugih slavenskih naroda. Makedonski jezik se oformio kao književni jezik tek u vremenu 1944.-1945. godine.

 

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača