Nemački Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za nemački jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na nemačkom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa nemačkog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na nemački jezik

i

Prevod sa nemačkog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na nemački jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija nemačkog jezika

Nemački jezik je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije.

Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske.

Nemački je nekad bio lingua franca srednje, istočne i severne Evrope. Uticaji iz engleskog su se u nemačkom tek skoro počeli osećati. Međutim, nemački je među najpopularnijim jezicima u svetu, i drugi po popularnosti u Evropi. 38% svih Evropljana tvrdi da mogu da se sporazumeju na nemačkom (ne uključujući ljude čiji je maternji jezik nemački). U Poljskoj, na primer, lakše je naći nekog ko dobro govori nemački nego engleski, što se može objasniti velikim prisustvom nemačkih medija na tom prostoru.

Nemački je drugi jezik po zastupljenosti na internetu, više od 8% veb-sajtova je na nemačkom.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača