Norveški Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za norveški jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za norveški jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na norveškom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa norveškog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na norveški jezik

i

Prevod sa norveškog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na norveški jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija norveškog jezika

Norveški jezik je severnogermanski jezik indo-evropskog porekla, takođe poznat I pod imenima skandinavski I nordijski koji se govorio na prostoru Skandinavskog poluostrva u prvih hiljadu godina nove ere. Jezik govori oko 4,5 miliona ljudi u Norveškoj i oko milion ljudi van Norveške.

Skandinavski jezik se danas može videti u formi runa na prostoru čitave Skandinavije. Ovaj jezik vremenom se podelio na dve podgrupe zapadnonordijski i istočnonordijski. Iz zapadnonordijskog su se s vremenom razvili norveški, islandski i farski dok su se iz istočnonordijskog razvili švedski i danski.

Dolaskom hrišćanstva u Skandinaviju u 10. veku rune se prestaju koristiti i u upotrebu dolazi latinica. Ime koje se koristi za varijanta jezika. Tekstovi pisani posle kuge su u pravilu pisani mesavinom švedskog, danskog i staronorveškog. Ovaj pismena varijanta jezika se označava kao srednjenorveški (norveški: mellomnorsk). Unijom između Norveške i Danske i reformacijom (konvertovanjem iz katoličanstva u protestantizam) danski postaje zvanično korišćena pisana varijanta norveškog jezika.

Na Farskim ostrvima i na Islandu se nastavlja upotreba srednjenorveškog koji se kasnije razvija u zasebne jezike: islandski i farski. Norveški, islandski i farski jezik se računaju kao zasebni jezici od 15. veka.jezik koji se u ovo vreme govori i piše na području Norveške je staronorveški (norveški: Gammelnorsk). Ovaj jezik je potpuno identičan sa jezikom koji se u isto vreme govori i piše na području Farskih ostrva i Islanda.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača