Portugalski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za portugalski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za portugalski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na portugalskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa portugalskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na portugalski jezik

i

Prevod sa portugalskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na portugalski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija portugalskog jezika

Portugalski jezik spada u grupu romanskih jezika kojim se služi oko dvesto miliona ljudi. Službeni je jezik u Brazilu, zemlji u kojoj živi 80 % svih govornika tog jezika i Portugalu, te nekim afričkim zemljama -Angola, Gvineja Bisau, Mozambik, Sveti Toma i Princip, Zelenortska Republika. Odnedavno je i jedan od službenih jezika u azijskoj državi Istočni Timor.

 

Postoje dve glavne varijante portugalskog jezika: dominantni – brazilski portugalski, kojim se služi oko 80 % svih govornika portugalskog jezika, i europski ili luzitanski portugalski koji je službeni jezik u Portugalu, afričkim zemljama i u Istočnom Timoru.

 

Brazilski portugalski proučavaju brazilijanisti, a luzitanski portugalski luzitanisti.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača