Rumunski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za rumunski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na rumunskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa rumunskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na rumunski jezik

i

Prevod sa rumunskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na rumunski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija rumunskog jezika

Rumunski ili rumunjski jezik (točnije, dačkorumunjski) najrašireniji je i, po broju govornika, najsnažniji iz grane istočnoromanskih jezika. Materinji je jezik za oko 25 milijuna ljudi, a ima status službenog jezika u Rumunjskoj, Moldaviji (gdje se zove “moldavski jezik”) i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (uz srpski, hrvatski, mađarski, slovački i rusinski).

Rumunjski je romanski jezik i pripada italskoj grani indoeuropskih jezika zajedno s talijanskim, francuskim, španjolskim i portugalskim jezikom. Međutim, rumunjskom najbliži su drugi balkanski romanski jezici poput aromunskog, meglenskog i istrorumunjskog jezika.

Rumunjski se govori uglavnom u Rumunjskoj, Moldaviji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji i Bugarskoj. Međutim, govornika rumunjskog jezika (uglavnom zbog velike emigracije nakon 2. svjetskog rata) ima i u državama kao što su Kanada, SAD, Njemačka, Izrael, Australija i Novi Zeland.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača