Ruski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za ruski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za ruski jezik (izlazak na teren)
h
Lektura i korektura teksta koji je na ruskom jeziku
w
Konsekutivni i simultani prevod
i
Prevod sa ruskog na srpski jezik
i
Prevod sa srpskog na ruski jezik
i
Prevod sa ruskog na drugi strani jezik
i
Prevod sa drugog stranog jezika na ruski jezik
U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija ruskog jezika

Ruski jezik se ubraja u grupu slavenskih jezika i u širokoj je upotrebi na teritoriji Evroazije. Ruski je najviše korišćen maternji jezik na teritoriji Evrope, a pored Rusije koristi se i u većini zemalja bivšeg SSSR-a.

 

Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi. Prema podacima časopisa „Language Monthly“ оko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjenosti.

 

Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. Godine 1999. proglašen је za četvrti najuticajniji jezik na svetu.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača