Slovački Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za slovački jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za slovački jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na slovačkom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa slovačkog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na slovački jezik

i

Prevod sa slovačkog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na slovački jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija slovačkog jezika

Slovački jezik pripada zapadnoslovenskoj grupi jezika. Slovački jezik se, kao skupina dijalekata, izdvojio iz kasnoga praslavenskoga još u 10. veku, ali je kao standardni jezik uspostavljen tek polovinom 19. veka.

Prvi pokušaji uvođenja slovačkoga književnog jezika zabeleženi su u 18. veku. Na istoku Slovačke pokušali su to kalvinisti, a na zapadu Anton Bernolák. Međutim, tek je Ľudovítu Štúru u četrdesetim godinama 19. veka uspelo uspostaviti književni jezik utemeljen na srednjoslovačkim dijalektima.

Prvi je pravopis “Pravidlá slovenského pravopisu” štampan 1931 godine. Za vreme Slovačke države, između 1939. i 1945., mnogi su čehizmi, koji su bili brojni kao i germanizmi i hungarizmi, zamenjeni domaćim rečima. Slovačko je pismo latinica obogaćena nekolicinom dijakritičkih znakova i dvoslova koji označuju jedan glas.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača