Slovenački Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za slovenački jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za slovenački jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na slovenačkom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa slovenačkog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na slovenački jezik

i

Prevod sa slovenačkog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na slovenački jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija slovenačkog jezika

Slovenački jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. Ovaj jezik govori oko 2 i po miliona ljudi od kojih većina živi u Sloveniji. Značajni broj govornika slovenačkog jezika živi u Italiji i Austirji. Slovenački je jedan od 24 radna jezika Evropske unije. Na osnovu istraživanja nekih lingvista, postoji 46 različitih dijalekata slovenačkog jezika.

Slovenački jezik isto tako poznat i pod nazivom slovenski jezik, je maternji jezik oko 2.000.000 Slovenaca u Republici Sloveniji, gde je službeni jezik, te pripadnika slovenske manjine u Austriji (oko 60 000 u Koruškoj i Štajerskoj), Italiji (oko 100 000 u Beneškoj Sloveniji, Reziji, Trstu i Gorici), Hrvatskoj (11800-13100) i Mađarskoj (2 700).

Broj slovenskih emigranata u Americi, Zapadnoj Europi i Australiji procenjuje se na oko 400.000.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača