Španski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za španski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na španskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa španskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na španski jezik

i

Prevod sa španskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na španski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija španskog jezika

Španski jezik spada u skupinu indoueropskih romanskih jezika, užu podskupinu kastiljskih jezika. Naziva se takođe i kastiljski (španj. Castellano), posebno u Južnoj Americi i u dvojezičnim zonama u Španskoj čije ime duguje svom poreklu lingvističke raznolikosti španjolske regije Kastilje.

 

Kao i svi drugi veći evropski jezici i španski je policentrični jezik čije mnogobrojne nacionalne varijante se govore u dvadesetak zemalja. Takav kakvog ga poznajemo danas, mešavina je jezika, nastala kroz vekove, pod uticajem osvajača: Rimljana, Gota i Arapa.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača