Švedski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za švedski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za švedski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na švedskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa švedskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na švedski jezik

i

Prevod sa švedskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na švedski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija švedskog jezika

Švedski jezik spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan je jezik u Švedskoj, Finskoj I u Evropskoj uniji.

Švedski jezik jedan оd potoma staronordijskog jezika. Nekada se srednjovekovni švedski naziva runski švedski, jer je pisan runksim pismom.

Savremeni švedski jezik je stvoren kada je kralj Gustav Vasa naredio da se Biblija prevede na švedski jezik. Novi zavet je preveden 1526 godine, a cela Biblija 1541 godine. Ovaj prevod se obično naziva Biblija Gustafa Vase.

U 20. Veku je došlo do formalne strandardizacije švedskog jezika, kao I do manjih jezičkih promena. Već od XVI veka počinju da se javljaju poddijalekti švedskog jezika. Trenutno se izdvajaju dve vrste dijalekata u švedskom jeziku: u Švedskoj I u Finskoj.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača