Ukrajinski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za ukrajinski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za ukrajinski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na ukrajinskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa ukrajinskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na ukrajinski jezik

i

Prevod sa ukrajinskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na ukrajinski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija ukrajinskog jezika

Ukrajinski jezik kao i ruski i bjeloruski, vodi poreklo od staroruskog jezika, imao je kao književni jezik dve faze razvoja: od 14. do sredine 18. veka trajao je period staroukrajinskog jezika, a od 18. veka počinje stvaranje savremenog ukrajinskog književnog jezika.

Na specifičnosti uobličavanja ukrajinskog kao posebnog istočnoslovenskog književnog jezika presudno su uticale istorijske okolnosti u kojima su se od 12. do 18. veka nalazili govorni predstavnici istočnoslovenskih dijalekata, na osnovu kojih se formirao prvo staroukrajinski, a zatim i savremeni ukrajinski jezik.

U 12. i početkom 13. veka Kijevska Rusija kao država postaje sve slabija, a pojedine kneževine u njenom sastavu sve samostalnije. Zatim dolazi do tatarsko-mongolske najezde (od 13. do 15. vijeka), dok zapadni i jugozapadni delovi zemlje potpadaju pod vlast Litvanije, Poljske i Ugarske.

To je vodilo postepenoj etničkoj i jezičkoj diferencijaciji Istočnih Slovena, koji su do tada bili u tom pogledu uglavnom jedinstveni, uz izvesne dijalekatske razlike. Iz tih razlika razvijaju se maloruski (danas – ukrajinski) dijalekti: jugoistočni, jugozapadni i severni, čije su crte u različitom obimu prisutne u staroukrajinskom jeziku.

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača