Bosanski Jezik

Na raspolaganju smo
Vam za:


Prevod sa overom sudskog tumača za bosanski jezik

Prisustvo sudskog prevodioca za bosanski jezik (izlazak na teren)

h

Lektura i korektura teksta koji je na bosanskom jeziku

w

Konsekutivni i simultani prevod

i

Prevod sa bosanskog na srpski jezik

i

Prevod sa srpskog na bosanski jezik

i

Prevod sa bosanskog na drugi strani jezik

i

Prevod sa drugog stranog jezika na bosanski jezik

U prevodilačkoj agenciji Klik do prevoda angažovani su prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom koji prate nove trendove u prevodilačkim vodama, koriste prevodilačke alatke (CAT tools) i spremni su da izlaze u susret i najsloženijim zahtevima klijenata.

Istorija Bosanskog Jezika

Bosanski jezik je indo-evropski jezik

Kontaktirajte Nas


Sa overom sudskog tumača