Prevodilačka agencija
Klik do prevoda

pruža sledeće usluge kojima su obuhvaćeni gotovo svi svetski jezici i sve oblasti prevođenja.

Izrada Pisanih Prevoda

Izrada prevoda overenih od strane ovlašćenih sudskih tumača, kao i izrada pisanih prevoda bez overe sudskog tumača.

i

Lokalizacija prevoda

Izrada prevoda koji su jezički i stilski prilagođeni tržištima za koja su namenjeni (web stranice, marketinški materijali…).

Prisustvo sudskih tumača

Prisustvo ovlašćenih sudskih tumača pri overama dokumenata, venčanjima, sudskim postupcima isl. stranih državljana u opštinama, pred sudovima, kod notara itd.

h

Lekture već prevedenih tekstova na svim jezicima

w

Simultani i konsekutivni prevodi

Prevodilačka agencija KLIK DO PREVODA - Usluge

Upotrebom prevodilačkih alatki pri prevođenju i obaveznom proverom svakog prevoda pre isporuke klijentu od strane lektora za odgovarajući jezik, kao i od strane našeg menadžera projekta, mi mogućnost grešaka svodimo na minimum i garantujemo Vam kvalitet prevoda koji ćezadovoljiti Vaše zahteve i doprineti dobrom poslovanju Vašeg preduzeća.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila, telefona ili popunite kontakt formu za brzu ponudu. Više o načinu obračunavanja cena i različitim popustima koje nudimo možete se informisati OVDE.